top of page

m2 eller m3?

I samband med flytt används både kvadratmeter och kubikmeter för att beskriva storlek. Vi hjälper dig att få kunskap om när du behöver veta vilken av måttsatserna du ska använda.Kvadratmeter

Kvadratmeter (m2) är enheten för att räkna ut area, till exempel golvyta i ett boende eller storlek på en tomt. För att få ut arean multipliceras längden med bredden.


Kubikmeter

Kubikmeter (m3) används när man vill veta volym. För att få ut volymen multipliceras längden, bredden och höjden.


Varför bör jag känna till både kvadratmeter och kubikmeter när jag flyttar?

Inför en flytt erbjuder vi flyttbesiktningar, detta när större delen av eller hela bohaget ska flyttas. Då kommer vi till dig och vi går tillsammans igenom vad som ska med i flytten. Därefter erhåller ni en offert utefter uppskattad kubik. Vid lastningsdagen mäter vi den slutgiltiga kubiken, vilket är det som betalas för.


För att själv få en liten föraning om hur många kubik sin flytt kan uppskattas till, kan man ta antal kvadratmeter på boytan som ska flyttas och multiplicera med 0,32. Då får man ut en ungefärlig kubik. Denna siffra är dock endast uppskattad och baseras på normalmöblering.Lycka till med dina uträkningar!

Comments


bottom of page